EVALUERING

Evaluering af besvarelser gives samlet eller individuelt. Systemet udregner hvor mange point der skal gives for fuldførte missioner, ud fra missionsejerens evaluering. På Quiz svar behøver man ikke rette, men på åbent svar opgaverne, skal ejerne give fra meget forkert til meget rigtigt i bedømmelse af løsningen. Når alle opgaver er rettet, kan der udskrives en rangliste over deltagerne. Point overføres til deltagernes Edu-caching Explore spilprofil. Vi er ved at programmere en send feedback og en send deltagerdiplom til deltager, som frigives senere.

NEM FORBEREDELSE

Der er en begynder og en avanceret udgave af Edu-caching, men man kan skifte mellem udgaverne på sin profil.

Begynder udgaven er en opgave til en post, som løses i tilfældig eller bestemt rækkefølge. Der er ikke tidsparametre, eller mediesvar på disse opgaver. Der kan heller ikke indsættes billeder. Her er kun basis funktioner, til gengæld går det stærkt med at oprette en mission.

I avancerede indstillinger er der rigtigt mange værktøjer til rådighed.

Missionerne kan udføres i 2 hovedkategorier Standard Mission og Stjerneløb.

Standard Mission er et valgfrit antal poster til et valgfrit antal opgaver. Der kan aldrig være færre poster end opgaver. Der kan til gengæld godt være flere opgaver end poster. Hvis der er flere opgaver end poster, kan man vælge at lade Edu-cachings algoritme bestemme hvem der får hvilke opgaver, men at alle opgaver ikke bliver løst/set af alle deltagere, eller alternativt tilknytte flere opgaver til samme post, så alle deltagere ser og løser alle opgaver. Man vælge at koble opgaver og poster sammen, således at alle deltagere får de samme opgaver på samme post, eller lade Edu-cachings algoritme bestemme hvilke opgaver der skal løses på hver post for hver deltager. Selve ruten på missionen, kan være bestemt rækkefølge, hvor alle starter ved post 1 og derefter post 2 osv. Eller bestemt rækkefølge og tilfældig start, hvor nogen starter ved post 1, nogen ved post 3 osv. men man går i række følge herefter, altså er man startet ved på 3 af 7, så er rækkefølgen 3,4,5,6,7,1,2. Endelig kan man lade deltagerne vælge rækkefølgen selv. Det er muligt at sætte max tid til løsning af opgaver samt tid på hele missionen. Løber tiden ud inden besvarelse markeres spørgsmål som forkert svar, dette gælder også for totaltid for mission.

Stjerneløb mission er et valgfrit antal poster med et valgfrit antal opgaver. Der kan aldrig være færre poster end opgaver. Der kan til gengæld godt være flere opgaver end poster. Hvis der er flere opgaver end poster, kan man vælge at lade Edu-cachings algoritme bestemme hvem der får hvilke opgaver, men at alle opgaver ikke bliver løst/set af alle deltagere, eller alternativt tilknytte flere opgaver til samme post, så alle deltagere ser og løser alle opgaver. Man vælge at koble opgaver og poster sammen, således at alle deltagere får de samme opgaver på samme post, eller lade Edu-cachings algoritme bestemme hvilke opgaver der skal løses på hver post for hver deltager. Alle deltagere starter ved centerposten og bliver sendt ud til en post, når de har løst opgaven(opgaverne) på posten skal de retur til centerposten og får en ny post de skal ud til. Dette fortsætter indtil alle poster er besøgt, eller en evt. tidsbegrænsning for missionen er overskredet. Edu-cachings algoritme vælger rækkefølge af poster for hver deltager, så alle deltagere ikke løber sammen, hele tiden.

Opgaver i missioner kan være en information, som blot gives undervejs i missionen evt. for at kunne løse en senere opgave. Det kan også være en quiz eller multible choice, hvor missionsejer bestemmer antal svar muligheder, samt om der er mere end et rigtigt svar. Ejer bestemmer også om deltager må svare igen hvis der svares forkert på spørgsmålet. Endelig er der åbent svar, som betyder at missionsejer stiller et spørgsmål, og deltager skal svare med enten tekst og/eller video, lyd eller foto. Under denne opgavetype er der også en avanceret opgave indstilling, hvor man kan udfordre deltagernes evne til at stave. Man kan skjule en sætning, som telefonen så læser op for deltageren. Herefter kan eleven så skrive sit svar på opgaven, og hvis retskrivning er målet, kan stavekontrol på telefon frakobles via opgaveindstilling.

Bevægelse i undervisningen

 

Er dit mål motiverede og læringsparate elever? Brug EDU-CACHING.COM til at få kroppen mere med i undervisningen. Her kombineres læring med bevægelse, leg og konkurrence.

 

 

 

Edu-Caching.com

SKOVRIDERGÅRDSVEJ 3
NYRUP • 4262 SANDVED

Kontakt os

Phone: 30968302
Email: info@absalon.dk

https://www.facebook.com/educachingdotcom/

Telefontid:

Mandag - fredag: 8.00 - 16.00